• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clamp
  collar
  vành tỳ giá
  pallet collar
  vành tỳ lắp
  split collar
  vành tỳ trục
  shaft collar
  collet
  cramp
  ferrule
  flange
  gland
  nose
  set collar
  shoulder
  thrust collar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X