• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  panel cooling

  Giải thích VN: Hệ thống làm mát sử dụng ván sàn, tường hoặc mái làm yếu tố làm [[mát. ]]

  Giải thích EN: A cooling system utilizing floor, wall, or roof panels as cooling elements.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X