• Thông dụng

  Tính từ.

  Cool ; fresh.
  sáng này trời mát
  It is cool this morning.
  mát rượi
  very cool.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  chip

  Giải thích VN: Những mẩu nhỏ hay phần bỏ của nguyên [[liệu. ]]

  Giải thích EN: Any small piece or fragment of material.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cool
  fail
  lose
  lost
  eye
  knar
  node
  ocular
  oculus
  chips
  dust
  mite
  swarf

  Giải thích VN: Những lát mỏng, hạt vụn hoặc những vật liệu nhỏ mịn được tạo ra trong quá trình tiến hành nghiền hoặc xay [[nhỏ. ]]

  Giải thích EN: Chips, shavings, and other fine material produced during a grinding operation, ground from either the work piece or the grinding wheel.

  bile
  bilious
  cipher
  confidential
  fel
  gall
  face
  facet
  facies
  flange
  level
  obverse
  panelling
  plane
  side
  surface

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X