• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  depressed arch
  fiat arch
  flexible arch
  cầu vòm thoải
  flexible arch bridge
  rampant
  rampant vault
  rising arch
  slender arch
  straight arch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X