• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  current velocity
  fall velocity
  flow rate
  vận tốc dòng chảy trung bình
  average flow rate
  flow speed
  flow velocity
  rate of flow
  speed of stream
  stream velocity
  vận tốc dòng chảy tự do
  free stream velocity
  velocity of flow
  vận tốc dòng chảy trung bình
  mean velocity of flow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X