• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  average speed
  average velocity
  vận tốc trung bình của nước ngầm
  average velocity of groundwater
  mean velocity
  điểm vận tốc trung bình
  mean velocity point
  điểm vận tốc trung bình
  mean velocity position
  medium speed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X