• Vật lý

  line speed

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  linear velocity
  vận tốc tuyến tính hằng
  constant linear velocity (CLV)
  vận tốc tuyến tính không đổi
  CLV (constantlinear velocity)
  vận tốc tuyến tính không đổi
  constant linear velocity
  vận tốc tuyến tính không đổi
  Constant Linear Velocity (CLV)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X