• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drafting
  giấy vẽ kỹ thuật
  drafting paper
  máy vẽ (kỹ thuật)
  drafting machine
  drawing
  bản vẽ (kỹ thuật) chế tạo
  shop drawing
  bản vẽ (kỹ thuật) thi công
  working drawing
  bản vẽ kỹ thuật
  engineering drawing
  bản vẽ kỹ thuật
  mechanical drawing
  bản vẽ kỹ thuật
  technical drawing
  bút vẽ kỹ thuật
  drawing pen
  giấy vẽ kỹ thuật
  drawing paper
  màng vẽ kỹ thuật trắng
  white drawing film
  máy vẽ (kỹ thuật)
  drawing machine
  drawing technique
  engineering drawing
  technical sketch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X