• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  check valve
  van kiểm tra kép
  dual check valve
  cheek valve
  control valve
  gage cock
  gauge cock
  gauge tap
  stop valve
  test cock
  try cock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X