• Thông dụng

  Danh từ
  valve
  Động từ
  beseech

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cloudy

  Toán & tin

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  rhyme
  streak

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bolt
  cock
  faucet
  flap
  gate
  plug
  seal
  shutter
  sluice valve
  stopcock
  tap
  valva
  board
  pale
  three-layer board
  wood plank
  fringe
  grain
  streak
  stria
  striatum
  texture
  stria
  contortion
  distort
  kink
  make up
  pin vice
  skew
  switch off
  torsional
  turn
  twist
  twisted
  twisting
  wring

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  valve
  streak
  suspended
  combine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X