• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  telemetering
  ăng ten viễn trắc
  telemetering antenna
  máy phát viễn trắc
  telemetering transmitter
  máy thu viễn trắc
  telemetering receiver

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X