• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  refinery
  xưởng tinh chế (đường) bằng than
  carbon refinery
  xưởng tinh chế muối
  salt refinery
  xưởng tinh chế đường
  sugar refinery
  xưởng tinh chế đường ngô
  corn-sugar refinery

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X