• Thông dụng

  Danh từ

  car
  Anh ta mới mua xe mới
  He has just buy a new car
  rook (in chess)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X