• Faire revenir à feu vif; faire sauter
    Thịt áp chảo
    viande de boeuf qu'on fait revenir à feu vif; viande de boeuf sautée

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X