• Sonorité
  Reflet harmonieux
  Âm hưởng bài thơ
  reflet harmonieux d'un poème
  Acoustique (d'un local)
  Âm hưởng phòng hòa nhạc
  acoustique de la salle de concert

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X