• Salle; chambre; hall; pièce
  Căn hộ ba phòng
  appartement à trois pièces
  Cả phòng vỗ tay
  toute la salle applaudit
  Phòng thông tin
  salle (hall) d'information
  Bureau; cabinet
  Phòng hành chính
  bureau administratif
  Phòng luật
  cabinet d'avocat
  Prévenir; parer à
  Phòng bệnh dịch hạch
  prévenir ia peste
  Phòng mọi sự bất trắc
  parer à toute éventualité
  Phòng tai họa
  prévenir (parer à) un danger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X