• (từ cũ, nghĩa cũ) émanations des tombes
    đây âm khí nặng nề Nguyễn Du
    en ce lieu, les émanations des tombes pèsent

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X