• Soigné et élégant
    Ăn mặc óng chuốt
    avoir une mise soignée et élégante

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X