• (tiếng địa phương) như ách
  Tháo óng cho trâu
  retirer le joug à un buffle
  Velouté et luisant
  óng
  soie d'aspect velouté et luisant
  ong óng
  (redoublement sens atténué)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X