• Grondement
    Quả đạn đại bác nổ ùng
    grondement d'un obus qui éclate

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X