• (tiếng địa phương) (en tour négatif) viser à un but; répondre à un besoin
    Không ăn nhằm
    cela ne vise à rien

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X