• Colporter des cancans; faire des potins; faire des commérages
    ngồi đôi mách ngồi
    ngồi lê

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X