• S'asseoir; se placer; de mettre; prendre place
  Ngồi ghế bành
  s'asseoir (se mettre) dans un fauteuil
  ngồi vào bàn ăn
  se mettre à table
  Se faire; être
  Ngồi dạy học nhà ông X
  être précepteur chez monsieur X

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X