• (thực vật học) poirier; poire
  (thực vật học) xem rau lê
  (thường lưỡi lê) ba…onnette
  Tra†ner; tra†nasser
  chân
  tra†ner les pieds
  cuộc sống đau khổ
  tra†ner sa vie misérable
  giày
  tra†nasser les chaussuers

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X