• Masser; rassembler
  Pousser
  Plaisanter; badiner; rigoler; blaguer
  câu nói đùa
  plaisanterie; badinage; rigolade; blague

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X