• (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) jeune cheval
  (cũng nói bồ câu) pigeon; colombe
  Phrase
  Đặt câu
  construire une phrase
  Xem rau câu
  Pêcher à la ligne
  Câu
  pêcher des poissons à la ligne
  Attirer adroitement
  Nhà hàng câu khách
  le marchand attire adroitement les clients
  Prendre avec un crochet; soulever avec un crochet
  Chiếc cần cẩu câu hàng
  la grue soulève les marchandises avec un crochet
  Tirer de loin sur un objectif (en parlant dun projectile)
  Câu đại bác vào - cốt địch
  tirer de loin un coup de canon sur le blochaus ennemi
  (ít dùng) hame�on
  nghe câu được câu chăng
  entendre mal ; entendre à peine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X