• Bâtonnet; baguette
  (nói tắt của đũa khuấy) agitateur
  Rayon (de roue de bicyclette...)
  đũa cả nắm
  mettre dans le même sac

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X