• Où tous les hommes seront égaux
    đại đồng tiểu dị
    semblables dans l'ensemble, différents dans les petits détails

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X