• Ostothèque.
  Petit bonze.
  Uriner ; faire pipi.
  Tiểu bừa ra phố
  faire pipi inconsidérement sur le trottoir.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X