• (giải phẩu học) cerveau
    bán cầu đại não
    hémisphères cérébraux

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X