• Vendre
  Bán đắt
  vendre cher
  Bán tống bán tháo
  vendre à tout prix
  Bán hạ giá
  vendre au rabais
  Bán hoà vốn
  vendre à prix co‰tant
  Trahir
  Bán nước
  trahir son pays
  (usité seulement dans les mots composés) demi; moitié
  bán ẩn bán hiện
  à moitié caché, à moitié visible
  bán đồ nhi phế
  (từ cũ, nghĩa cũ) abandonner à mi-chemin
  bán sống bán chết
  à demi-mort
  Chạy bán sống bán chết
  ��courir comme si le diable vous emportait
  bán thân bất toại
  (y học) hémiplégique
  bán trôn nuôi miệng
  se faire prostituée pour gagner sa vie
  bán trời không văn tự
  être hâbleur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X