• (giải phẫu học) cerveau ; encéphale
  (ít dùng) avoir le coeur endolori ; s' attrister
  não người dãi gió dầm mưa
  s' attrister à le voir exposé au vent et à la pluie
  bệnh não
  enphacélopathie
  chảy máu não
  hémorragie cérébrale
  nhũn não
  encéphalomalacie
  thoát vị não
  encéphalocèle
  u não
  encéphalome
  viêm não
  encéphalomyélite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X