• (cũng nói đậu) dolique; haricot; pois
  Xem đậu
  Provisoirement
  (cũng nói đậu) réussir à l'examen; être re�u
  chưa đỗ ông nghề đã đe hàng tổng
  vendre la peau de l'ours

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X