• Métier; profession; carrière
  Nghề thợ rèn
  métier de forgeron
  Nghề tự do
  professions libérales
  Nghề thầy thuốc
  la profession de médecin
  Nghề luật
  la profession d'avocat; la carrière du barreau
  Art
  Nghề thi họa
  l'art de la poésie et de peinture
  lớp dạy nghề
  cours professionnel
  nghề phụ gia đình
  économie domestique auxiliaire
  nghề tay trái
  adroit; habile
  Anh ta bắn rất nghề
  (ít dùng) singe
  Trông người rất xấu mhư nghề
  ��être laid comme un singe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X