• Rêve illusoire; illusion; espoir irréalisable
    Nuôi ảo mộng
    se nourrir d'illusions

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X