• Virtuel; illusoire; irréel
  ảnh ảo vật học
  image virtuelle
  (toán học) imaginaire
  Số ảo
  nombre imaginaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X