• Songe ; rêve
  Người thiếu nữ trong mộng
  une jeune fille de rêve
  Robuste (en parlant d' un bovidé)
  Trâu mộng
  buffle robuste
  Voir en songe
  Mộng thấy tiên
  voir des fées en songe
  (thực vật học) germe
  Mộng thóc
  germe de paddy
  (y học) onglet; ptérygion
  Tenon
  Mộng đuôi én
  tenon en queue d'aronde
  đẽo mộng
  tenonner
  ghép xiên mộng
  embrever
  máy đẽo mộng
  tenonneuse
  sự đẽo mộng
  tenonnage
  sự ghép xiên mộng
  embrèvement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X