• Stable
  Tình hình ổn định
  une situation stable
  Stabiliser
  ổn định tình hình
  stabiliser la situation
  bộ ổn định
  (kĩ thuật) stabilisateur
  chất ổn định
  (kĩ thuật) stabilisant; (hóa học) stabilisateur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X