• Matière; substance; corps
  Chất hữu
  matière organique
  Chất rắn
  corps solide
  Nature; qualité; étoffe
  Chất người của chúa giê-su
  nature humaine en Jésus-Christ
  Chất của sản phẩm
  qualité d' un produit
  Chất của một vị anh hùng
  étoffe d' un héros
  Entasser
  Chất gạch
  entasser des briques
  Chất hành khách lên xe buýt
  entasser les voyageurs sur l'autobus
  Charger
  Chất hàng lên thuyền
  charger des marchandises sur une jonque

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X