• Arrangé; réglé
  Việc đã ổn rồi
  laffaire est réglée (arrangée)
  Stable; stabilisé
  Tình hình vẻ ổn
  la situation para†t stabilisée
  ôn ổn
  (redoublement ; sens atténué)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X