• Poitrine
  đau ức
  (y học) sternalgie
  ức ngựa
  poitrail
  Cent mille
  Opprimer
  Quan lại ức dân
  mandarins qui opprimaient la population
  Être très fâché; être suffoqué dindignation; être exaspéré

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X