• (thông tục) rendre par la bouche; vomir
    Đánh cho ựa cơm ra
    rouer (quelqu'un) de coups jusqu'à ce qu'il rende du riz par la bouche

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X