• Tous sans exception; tout le monde
    Ai nấy đều phấn khởi
    tout le monde est enthousiaste

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X