• Piège; traquenard
  Bẫy chuột
  piège à rats (à souris); ratière; souricière
  Prendre au piège; tendre un piège
  Bẫy con cáo
  prendre un renard au piège

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X