• (động vật học) rat
  bẫy chuột
  ratière; souricière
  chuột cái
  rate
  chuột con
  raton
  chuột sa chĩnh gạo
  épouser une dot
  đầu voi đuôi chuột
  finir en queue de poisson
  họ chuột
  muridés
  trừ chuột
  dératiser
  hoài hồng ngâm cho chuột vọc
  jeter des perles aux pourceaux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X