• (từ cũ, nghĩa cũ) proclamation
  Nguyễn Trãi đã viết bài cáo bình Ngô
  Nguyên Trai a écrit la proclamation de la victoire sur les Chinois
  Porter plainte; accuser
  bị cáo ăn cắp
  il est accusé de vol
  S'excuser; prétexter
  Ông ấy xin cáo bận không đến được
  il s'est excusé de ne pas venir à cause de ses occupations
  cáo ốm để không đi
  il prétexte sa maladie pour ne pas partir
  (động vật học) renard
  Cuộc săn cáo
  chasse au renard
  cáo cái
  renarde; renard femelle
  cáo con
  renardeau
  hang cáo
  renardière

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X