• Clôturer une classe; déclarer terminé un cours
    Bế giảng lớp chính trị
    déclarer terminé un cours de politique

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X