• Inventer; forger; fabriquer de toutes pièces
  Bịa chuyện
  inventer une histoire
  chứng bịa chuyện
  (y học) fabulation; mythomanie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X