• (y học) symptôme
  Chưa chứng thể nhận thấy
  il n'y a pas encore de symtôme perceptible
  Mal
  Bị một chứng không thể khỏi được
  être atteint d'un mal incurable
  Vice
  Chứng nói xấu
  vice de la médisance
  Preuve
  Lấy làm chứng ?
  où est la preuve ?
  Témoin
  Đứng ra làm chứng
  se présenter comme témoin
  Témoigner; être témoin
  trời làm chứng cho tôi
  le ciel m'est témoin
  chứng nào tật nấy
  le loup mourra dans sa peau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X