• Manquer; ne pas saisir à temps
    Bỏ lỡ dịp may
    ne pas saisir à temps une bonne occasion

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X